Je bent werkgever en hebt te maken met een samenwerkingsprobleem

  • Je hebt een probleem met de samenwerking binnen een team. De prestaties blijven daardoor achter en dit leidt tot tegenvallende resultaten
  • Je medewerker is ziek en het contact verloopt moeizaam. Er is een verschil van inzicht ontstaan over de re-integratie van een medewerker
  • Je medewerker functioneert al een tijd niet goed. Gesprekken leiden niet tot verbetering

Zomaar enkele voorbeelden van conflicten of dreigende conflicten.
De verhoudingen worden er niet beter op.
Er is behoefte aan een spoedige en werkbare oplossing.


Mediation ondersteunt het proces om samen een werkbare en gedragen oplossing te bereiken.
En meestal binnen een redelijke termijn en binnen acceptabele kosten.