"Vroegtijdige inzet van mediation kan pijnlijke procedures en imagoschade voor medewerkers en organisaties voorkomen"

Waarom zou je mediation inzetten?

Mijn naam is Teun van Zoggel, MfN registermediator en HR (interim)professional. Voor mijn achtergrond, opleiding en ervaring verwijs ik je naar de pagina 'Over'.

Vanuit mijn HR ervaring heb ik een scherpe en brede blik ontwikkeld als het gaat om samenwerking binnen werkorganisaties en conflictsituaties die daarbinnen kunnen ontstaan. Als HR professional heb ik de nodige (juridische) procedures gevoerd maar ben ik ook in de loop van de tijd steeds meer geïnteresseerd geraakt in mediation als alternatieve vorm van conflictoplossing.


Tijdens mijn opleiding tot mediator ben ik er achter gekomen dat het zoeken naar de belangen en de behoeften achter de standpunten van conflictpartijen het allerbelangrijkste is. Op deze manier ontstaat ruimte om te zoeken naar alternatieve oplossingen. Een oplossing samen in der minne bereikt, is voor iedereen bevredigender en duurzamer dan een beslissing die door een derde van buiten opgelegd wordt.


En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van een juridische procedure……
Vroegtijdige inzet van mediation kan pijnlijke procedures en imagoschade voor medewerkers en organisaties voorkomen.

Vanuit mijn hart voor mensen en organisaties wil ik mediation dan ook warm aanbevelen aan Directies en aan mijn HR-collega’s.


Voorbeelden van mijn ervaringen met samenwerkingsproblematieken binnen organisaties:

  • Leidinggevende en medewerker(s): zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, verschillen van inzicht, ziekteverzuim en re-integratie;
  • Collega’s onderling;
  • Samenwerkingen binnen teams.

    Maar ook:
  • Bestuurder en ondernemingsraad;
  • Directie, HR en vakbonden.