Vrijblijvende kennismaking


Meer weten over mediation?

Niet zeker of uw situatie geschikt is voor mediation?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij in!


In dit oriënterende gesprek worden de uitgangspunten van mediation besproken en de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Tevens kunt u met mij als mediator kennismaken.
Het is in dit gesprek van maximaal één uur nog niet de bedoeling om uitgebreid inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over de kwestie die u bezighoudt.

Indien na afloop van dit gesprek één van de partijen en/of gezamenlijke partijen besluit(en) niet verder te gaan met de mediation of met mij als mediator, dan worden géén kosten in rekening gebracht.
Dat is eveneens van toepassing als ik als mediator onvoldoende mogelijkheden zie om mediation in te zetten in de betreffende kwestie of ik me als mediator niet voldoende competent acht in de betreffende situatie.

Als u na het kennismakingsgesprek besluit verder te gaan met mediation en met mij als mediator, dan wordt de bestede tijd voor het kennismakingsgesprek in rekening gebracht conform de voorwaarden in de mediationovereenkomst (zie ook de pagina 'doorlooptijd en kosten').
In het eerste mediationgesprek wordt deze tijd bespaard omdat het meeste voorwerk en de formaliteiten al in het kennismakingsgesprek aan de orde zijn geweest. Hierdoor kan meestal vrij soepel overgegaan worden naar het ondertekenen van de mediationovereenkomst en de inhoudelijke start van de mediation.