Kenmerken van Mediation

Vrijwilligheid

Alle betrokkenen in het geschil nemen vrijwillig deel aan het mediationproces en zijn bereid om in gezamenlijk overleg te werken aan een oplossing.
Vertrouwelijkheid

Alle betrokkenen en de mediator tekenen voor aanvang van de mediation de mediationovereenkomst. Hierin is onder andere de geheimhouding vastgelegd.
Dit geeft iedere deelnemer de ruimte om tijdens de mediation vrijuit te kunnen spreken.

Een afspraak is pas een afspraak als daar aan het eind van de mediation overeenstemming over is bereikt.

De mediator

De mediator werkt volledig onafhankelijk:

  • heeft geen mening over het conflict;

  • is niet betrokken bij een van de partijen;

  • heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst.

Uiteraard heeft de mediator de benodigde opleiding en vaardigheden om de partijen op een deskundige wijze te kunnen begeleiden.


Meer algemene informatie over mediation? Klik hier voor de link naar de website van Mediation Nederland