Als ondernemingsraad (OR) dreigen jullie in conflict te raken met je bestuurder

  • Het lukt niet om het gesprek aan te gaan met de bestuurder van je bedrijf
  • De adviesverzoeken en instemmingsverzoeken komen constant te laat. Je voelt je als OR niet serieus genomen.
  • Naar aanleiding van een adviesaanvraag heeft de bestuurder een voorgenomen besluit kenbaar gemaakt dat niet op draagvlak van je achterban kan rekenen. Hoe kom je hierover tot een constructief gesprek met je bestuurder?


Als ondernemingsraad streef je naar een constructieve samenwerking met je bestuurder. Je bent immers afhankelijk van elkaar. Als ondernemingsraad voel je de druk van de achterban die je vertegenwoordigt maar aan de andere kant krijg je van de bestuurder onvoldoende medewerking bij de uitvoering van je (wettelijke) taken.


Een constructief gesprek met behulp van een onafhankelijk en deskundig arbeidsmediator helpt de problemen in kaart te brengen. Dit is de basis voor het maken van heldere afspraken voor de toekomst.


Uiteindelijk moeten bestuurder en ondernemingsraad met elkaar verder!