Hoe verloopt een mediationproces?

Mediationproces

Afhankelijk van de situatie vindt eerst een korte (telefonisch of, zo gewenst, via zoom) intake met alle betrokken partijen plaats.
Vervolgens wordt een afspraak gemaakt waarbij alle deelnemers aan tafel komen, meestal vooraf gegaan door korte individuele gesprekken met betrokkenen.
Uiteraard vallen deze gesprekken al onder de voorwaarden van vertrouwelijkheid.
In dit eerste gezamenlijke overleg wordt de mediationovereenkomst getekend, wordt het overleg opgestart en worden eventuele vervolgafspraken gemaakt.

Een gesprek duurt maximaal 2 uur en kan tussentijds op verzoek van deelnemers en/of mediator onderbroken worden voor een individueel overleg.
De ervaring leert dat 2 à 3 bijeenkomsten vaak voldoende zijn om de mediation te kunnen afronden.
Uiteraard is dat wel afhankelijk van de soort en omvang van de kwestie die speelt.

De eindafspraken worden vastgelegd. Vaak is dat in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Maar op verzoek van de betrokkenen is het ook mogelijk om afspraken vast te leggen in een schriftelijke eindovereenkomst.

Het is mogelijk om vóór aanvang van het mediationproces een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen.