Doorlooptijd en kosten van mediation

De doorlooptijd van een mediation varieert en is afhankelijk van het soort conflict en in welke mate er al sprake is van een verstoring van de verhoudingen.
De ervaring leert dat voor een gemiddelde mediation in een individueel arbeidsconflict ongeveer 2 tot 3 gesprekken nodig zijn binnen een tijdsbestek van 2 tot 6 weken.

De kosten worden berekend op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren.
Alle werkelijk bestede uren aan de mediation worden in rekening gebracht: voorbereiding, uitvoering van de gesprekken, telefonisch overleg, verslaglegging e.d.. Daarbij komen eventuele de kosten voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en de huur van een locatie.

Uitzondering hierop is het vrijblijvend kennismakingsgesprek: er worden geen kosten in rekening gebracht als de mediation niet van start gaat.

Voor mediations in West Betuwe en directe omgeving (tot een reistijd van 30 minuten) wordt geen reistijd in rekening gebracht. Voor reistijd buiten deze directe omgeving is een gereduceerd uurtarief van toepassing.

Voor mediations waar meerdere partijen bij betrokken zijn en in het geval van teammediations e.d., zijn andere doorlooptijden en daarmee kosten van toepassing. Uiteraard kan vooraf een kostenindicatie worden afgegeven.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.