Je bent bestuurder van een organisatie. Er is of dreigt een conflict met de ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan binnen de onderneming. Immers de ondernemingsraad heeft o.a. een wettelijk adviesrecht en in sommige situaties instemmingsrecht. Als bestuurder streef je naar een goede verstandhouding en samenwerkingsrelatie met de ondernemingsraad. Toch ligt de ondernemingsraad regelmatig dwars bij voorstellen die je doet en belemmert daardoor de voortgang van de strategie van de organisatie.

  • De ondernemingsraad is om advies gevraagd bij een belangrijke reorganisatie binnen je organisatie en heeft een negatief advies uitgebracht. Aanvullend overleg heeft niet tot een oplossing geleid.
  • In verband met een harmonisatietraject arbeidsvoorwaarden is de ondernemingsraad om instemming gevraagd over een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regeling. De Ondernemingsraad stemt niet in met het voorstel.


De stap naar de Ondernemingskamer is wel erg groot, is kostbaar en de uitkomst ongewis. Bovendien zet dit de verdere samenwerkingsrelatie naar de toekomst onder druk.


Een mediationtraject kan uitkomst bieden. Beide partijen komen aan het woord en zoeken samen actief naar een werkbare, acceptabele en door werkgever en werknemers gedragen oplossing. Uiteindelijk moeten bestuurder en ondernemingsraad met elkaar verder!